Už jen 2 999 Kč do dopravy zdarma

Reklamační řád

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno na e-shopu www.auto-doplnky.com a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.)

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 24 měsíců, mimo zboží, které svou životností této délky nedosahuje (např. žárovky).

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.

3. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

Nárok na reklamaci zaniká, pokud se nejedná o výrobní vady zboží, ale o jiné vady, tedy ty, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci (např. ohněm či vodou), atp.

Pokud byla reklamace neoprávněná, tedy pokud bylo předmětem reklamace např. (zjevné porušení výrobků apod.) kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

4. ZJEVNÉ VADY PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce (PPL + Uloženka) zjevné vady, tedy zejména porušený obal, vlhký karton, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem dopravce protokol o poškození zásilky. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Reklamace PPL

V případě, že kupující zásilku od dopravce převezme, a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zboží, mechanické vady) měl by max. do 1 dne od převzetí zásilky oznámit Prodávajícímu zjištěné vady.

Pozdější reklamace zjevných vad zboží bude považována za závadu způsobenou Kupujícím, a reklamace tudíž bude automaticky zamítnuta.

5. VRÁCENÍ PENĚZ BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ

Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejná zásilka (nikoliv dobírka), nebo osobně do provozovny Prodávajícího. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty / vyzvednuty. Zboží musí být v bezvadném stavu (nepoškozeno, neporušeno a včetně všech cedulek (neustřihnutých), dokladů, návodů, záručních listů, pokud možno v původním obalu apod.) schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky by měla být kopie dokladu o koupi v našem obchodě (faktura, paragon, pokladní stvrzenka, potvrzení platby bankovním převodem).

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy, a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího, a to ve znění: Jméno a příjmení, datum uskutečnění objednávky, číslo objednávky, a budeme rádi i za důvod vrácení zboží.

6. DO ZÁRUKY NESPADAJÍ KROMĚ DALŠÍCH TYTO PŘÍPADY

- zboží bylo reklamováno po záruční době

- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

- zboží bylo používáno v rozporu z jeho užitím

- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem

- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Sortiment prodávaný na eshopu www.auto-doplnky.com je speciálního charakteru a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.

Před započem reklamačního řízení je nutné kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese info@auto-doplnky.com a popsat zběžně druh závady a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujete dle domluvy s prodávajícím.

Reklamované zboží je nutné doručit osobně či poštou (bez dobírky, doporučujeme jako cenný balík) na adresu prodávajícího:

"Autodoplňky Ostrava, Náměstí Jiřího z Poděbrad 827/2, Ostrava - Vítkovice, 703 00"

Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.

O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace), ihned po doručení zboží na adresu prodávajícího, ve složitějších případech do deseti pracovních dnů. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.

V případě neoprávněné reklamace (zboží bude odmítnuto k vyřízení reklamace) má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených se zasláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.

Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

7. INFORMAČNÍ POVINNOST O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ DLE PARAGRAFU 14 ZÁKONA Č. 634/1992 SB.

Dle paragrafu 14 zákona č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele máte možnost obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který spadá pod ČOI na adrese www.adr.coi.cz

8. ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACE

  • výměnou zboží za nové
  • vrácení peněz
  • opravou zboží
  • možnost slevy

 

9. REKLAMACE SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ - ŽÁROVKY

Dokument PDF, kde je vysvětleno, které autožárovky lze reklamovat a které již ne, protože byly vysvíceny.

Vysvícení - tj. spotřebování žárovky - není důvodem pro reklamaci. Záruka 2 roky se vztahuje na výrobní chyby a vady materiálu a nikoliv na UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU jeho používáním.

 

Nejnovější články z blogu

Keramická sada na ochranu laku

Pokud hledáte to nejlepší na karoserii svého plechového miláčka, CERAMIC COATING CC 36 z řady Profiline je to nejlepší, co můžete svému autu dopřát. Sklovitá ochrana chrání lak před UV zářením, chemickým látkám, agresivním vlivům okolního prostředí, před posypovou solí a jiným nečistotám....

číst více

Problémy na STK, vysoké hodnoty emisí

Problémy na STK, vysoké hodnoty emisí, velká spotřeba a malý výkon motoru. Toto lze řešit tzv. dekarbonizací motorů, která se provádí osvědčenými přípravky americké firmy BG ... a to s garancí vrácení peněz. Všechny přípravky BG naleznete na našem eshopu ZDE.

číst více